📣 DARMOWA WYSYŁKA kurierem Orlen paczka | dla przedpłaconych zamówień od 500 zł 📦 - Sprawdź które produkty nie mogą być wysyłane kurierem Orlen paczka❗
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.lazienkionline.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://lazienkionline.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Eko-Instal Chabowscy Sp. z o.o.

2.   Terminy użyte w Polityce oznaczają:

  1.   Serwis: serwis internetowy http://lazienkionline.pl

  2.   Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

  3.   Właściciel: Lazienkionline.pl Sp. z o.o. Karola Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz, NIP 554-300-84-39, REGON 523815154;

  4.   Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

3.   Celem Polityki jest w szczególności:

  1.   udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;

  2.   zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4.   Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5.   W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.

6.   Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

  1.   ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

  2.   ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

  3.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1.   Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2.   Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

  1.   przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

  2.   zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

  3.   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

  4.   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

  5.   przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

  6.   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.   Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4.   Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.   Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

  1.   prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

  2.   prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

  3.   prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

  4.   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

  5.   prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

  6.   Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: m.chabowski@eko-instal.com

  7.   Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1.   Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystuje Właściciel strony i jego Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do preferencji Użytkownika.

2.   Cookies wykorzystywane są w celu:

  1.   dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

  2.   optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

  3.   tworzenia statystyk,

  4.   utrzymania sesji Użytkownika,

  5.   dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych,

  6.   do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze Strony Właściciela (w tym: naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości, 

  7.   do ułatwienia dopasowania treści, reklam i prezentowania Użytkownikowi reklam na Stronie Właściciela, dopasowanych do jego oczekiwań i zainteresowań - Użytkownika.

3.   Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

4.   Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Dodatkowo służą do dostarczania Użytkownikowi reklam odpowiadających jego aktywności na stronie Właściciela, zainteresowaniom Użytkownika, zwyczajom, z jednoczesnym ograniczeniem wyświetleń takiej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do zainteresowań Użytkownika oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich, w celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką i pomiarami. Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (takich jak na przykład: kliknięcia Użytkownika, historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlanych treści i reklam), dane geolokalizacyjne i dane demograficzne. Wyżej wskazane dane o aktywności Użytkownika na stronie Właściciela, mogą być zestawiane z danymi demograficznymi podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) – co istotne - zestawiane dane są jednak zebrane w taki sposób, aby nie pozwalało to na wyłonienie i identyfikację konkretnego identyfikatora Użytkownika, wyłącznie na podstawie jego profilu, w konsekwencji identyfikacja Użytkownika na podstawie samego profilu nie jest możliwa. Zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez Właściciela strony, a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają też mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

5.   Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.   Użytkownik korzystając ze strony Właściciela może otrzymywać Cookies pochodzące od jego Partnerów, którzy są zaufani. Funkcjonuje to w celach marketingowych tych Partnerów, Partnerzy Właściciela mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie dana reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Na podstawie zgody Użytkownika Partnerzy Właściciela mogą też dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych tym Partnerom przez Użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa powyżej, to istnieje możliwość, że informacje takie mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach Właściciel może współpracować z Partnerami Właściciela, aby pokazać Użytkownikowi reklamę na Stronie Właściciela i poza nią, w przypadku odwiedzenia przez Użytkownika określonej strony lub aplikacji. Właściciel korzysta również z narzędzi analitycznych podmiotów trzecich: Google Analitics oraz Google Tag Manager, które zamieszczają w urządzeniu końcowym Użytkownika kody, umożliwiając w ten sposób zbieranie danych o Użytkowniku.

7.   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

8.   Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Zablokowanie używanych przez Właściciela Cookies, może to negatywnie wpłynąć na komfort korzystania ze strony Właściciela, w tym przede wszystkim Użytkownik może nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas jej przeglądania. Uniemożliwi to również Właścicielowi zebrania informacji w zakresie używania jego strony, a w konsekwencji uniemożliwi poprawianie zawartości strony i jego usług.

9.   Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

10.         Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

11.         Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1.   Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2.   Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.   Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4.   W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 363 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-29
Polecam.
2024-02-27
Polecam, szybka wysyłka. Wszystko doszło w bardzo dobrym stanie, dobrze zabezpieczone
pixel