REKLAMACJA KONSUMENCKA

Reklamacje Klient- Konsument powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-maila na adres: ul: boczna 31, 85-738 Bydgoszcz, e-mail: biuro@eko-instal.ik.pl

Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w tym terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

3. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

EKO-INSTAL CHABOWSCY Sp. z o.o.

Boczna 31

85-738 Bydgoszcz

e-mail: biuro@eko-instal.ik.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZWROTY - PRZEDSIĘBIORCA

INFORMACJA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH- PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgłoszenie przez Klienta biznesowego- Przedsiębiorcy, chęci zwrotuzakupionego w Eko- Instaltowaru nie jest równoznaczne z przyjęciem zwrotu przez Eko-Instal. Każde zgłoszenie nt. zwrotu zakupionego towaru rozpatrywane jest w trybie indywidualnym. W określonych przypadkach zwrot może zostać obciążony opłatą.

Opłata za zwrot obniża wartość faktury korygującej, jaką Klient otrzyma od Eko- Instalpo realizacji zwrotu towaru.

Zwrotowi nie podlegają towary spoza standardowej oferty Eko-Instal oraz towary zakupione na specjalne zamówienie Klienta.

Towar podlegający zwrotowi musi zostać zwrócony w stanie umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż, a zatem nie może być uszkodzony, nosić znamion montażu, zostać zwrócony po terminie przydatności do używania, a także powinien zostać zwrócony w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Jeśli zwrot dotyczy większej liczby towarów, do zwrotu towaru konieczne jest załączenie specyfikacji jakościowo-ilościowej zwracanego towaru.

Powyższe zasady zwrotu towarów dotyczą Klientów nie będących Konsumentami.

REKLAMACJA Z TYTUŁU GRARANCJI

Reklamacje zakupionych towarów ze względu na ich wady fabryczne można zgłaszać na kilka sposobów tj.:

• bezpośrednio u producenta

• w autoryzowanym serwisie producenta

• za pośrednictwem naszego sklepu przesyłając wiadomość mailową na adres:biuro@eko-instal.ik.pl

W mailu prosimy o dołączenie formularza reklamacyjnego lub podanie w wiadomości następujących informacji:

• numeru zamówienia lub dowodu dostawy

• numeru katalogowego reklamowanego towaru

• dokładnego opisu wad lub uszkodzeń

• zdjęć potwierdzających rodzaj uszkodzenia

• skanu/ zdjęcia protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera (w przypadku uszkodzeń w transporcie)

• numeru telefonu w celu poinformowania o przebiegu procesu reklamacji

UWAGA: Rekomendujemy sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona w obecności kuriera i ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego. Umożliwi to pozytywne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji na uszkodzenia powstałe podczas transportu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:biuro@eko-instal.ik.pl

 

( formularze)

 

Back to Top